Jest to miejsce w którym dochodzi do obrotu papierami wartościowymi. Uczestników giełdy dzieli się na tych bezpośrednich i pośrednich. Do tej pierwszej grupy zaliczamy banki, domy maklerskie i domy brokerskie. Tylko oni mogą bezpośrednio działać na giełdzie, natomiast wszystkie inne jednostki muszą działać za pośrednictwem tych członków giełdy.

Ceny na giełdzie ustala sam rynek, w miejscu spotkania się podaży z popytem. Daje ona możliwości wielkich zysków, ale również poniesienia kolosalnych strat. Słynne jest powiedzenie, że tam tworzą się fortuny.

Graczy giełdowych dzieli się na dwie grupy: niedźwiedzi i byków. Pierwsza nazwa dotyczy osób, które liczą na trendy spadkowe i oczekują zysku na nich. Sprzedanie akcji po cenie wyższej i odkupienie ich po cenie niższej to ich plan.

Przypomina to sposób ataku niedźwiedzia to znaczy z góry do dołu. Dlatego niedźwiedzie oczekują na bessę czyli okres spadkowy na rynku papierów wartościowych. W przypadku byków występuje podobne nawiązanie do sposobu ataku rogami czyli od dołu do gór.

Osoby te nastawione są na trend wzrostowy i zarabianie poprzez kupno akcji po cenie niższej i odsprzedaż ich po cenie wysokiej. Byki oczekują hossy czyli okresu wzrostowego bo niesie on ze sobą szansę na duże zyski.

W Polsce prowadzenie obrotem papierami wartościowymi zajmuje się specjalnie do tego powołana z ramienia skarbu państwa – spółka akcyjna GPW. To instytucja odpowiedzialna za obrót papierów wartościowych w Polsce.

Pełni ona także rolę regulatora tego obrotu poprzez swój regulamin i określone ustawy. GPW odpowiada także edukowanie  i informowanie o funkcjonowaniu całego rynku kapitałowego.

Poza głównym obrotem  tworzone są też rynki wtórne: New Connect czy Catalyst. New Connect przeznaczony jest dla małych i średnich przedsiębiorstw, natomiast Catalyst dotyczy obrotu obligacjami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *