Wiedza o giełdzie

Wiedza o giełdzie

Czy wiedza o giełdzie jest potrzebna ? Tak, nie ważne czy jesteśmy dopiero początkującym graczem, czy już od kilku lat swobodnie inwestujemy na parkiecie. Wielu uważa, że najlepszą metodą nauczania jest praktyka.

Wydaje się to słuszny pogląd, że człowiek najlepiej się uczy na własnych błędach i sukcesach. Podejmowanie własnych decyzji pozwoli nam na wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Jednak zdobywanie wiedzy jedynie w praktyce może okazać się nie wystarczające.

Gra na giełdzie

Gra na giełdzie

Wielu początkujących graczy rozpoczyna inwestowanie bez posiadania podstawowej wiedzy na temat giełdy i akcji. A transakcji dokonuje licząc po prostu na swój instynkt. Spoglądając na wykresy wzrostowe liczy na dalsze wzrosty bo nie przewiduje dlaczego mogłoby to ulec zmianie. Taka gra bez elementarnej wiedzy jest po prostu hazardem a nie inwestowaniem. Bo tylko obstawia się wzrost, licząc na szczęście.

www.wodnbp.edu.pl

Przy podejmowaniu decyzji wyróżnia się dwa rodzaje wykonywanych analiz. Pierwszą jest analiza

Symulatory giełdowe

Symulatory giełdowe

Jeżeli rozpoczynamy naszą przygodę ze światem giełdy warto zapoznać się najpierw z jej symulatorami. Pozwoli to nam wyćwiczyć nasze strategie i dokładnie zapoznać się z mechanizmem jej funkcjonowania.

Jednak należy pamiętać, że najlepsi gracze na symulatorach wcale nie muszą być milionerami w rzeczywistości. Duże znaczenie w tych przypadkach odgrywa stres i nerwy, kiedy inwestuje się swoje pieniądze a nie wirtualne monety.

W przypadku rzeczywistych inwestycji to nie stres jest

Giełda papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych

Jest to miejsce w którym dochodzi do obrotu papierami wartościowymi. Uczestników giełdy dzieli się na tych bezpośrednich i pośrednich. Do tej pierwszej grupy zaliczamy banki, domy maklerskie i domy brokerskie. Tylko oni mogą bezpośrednio działać na giełdzie, natomiast wszystkie inne jednostki muszą działać za pośrednictwem tych członków giełdy.

Ceny na giełdzie ustala sam rynek, w miejscu spotkania się podaży z popytem. Daje ona możliwości wielkich zysków, ale również poniesienia kolosalnych strat. Słynne jest

Analiza

Analiza

Przy podejmowaniu decyzji o zakupie akcji powinniśmy wziąć pod uwagę nasze własne cechy. Poziom akceptowalnego przez nas ryzyka, ilość wolnego czasu, wiedza o giełdzie czy temperament.

Przed każdą decyzją warto zadbać o odpowiednie informacje o danej spółce, zbadanie jej stanu pozwoli nam lepiej ocenić perspektywy inwestycji.

Przed podjęciem decyzji o zakupie danej akcji warto sprawdzić jej wskaźniki. Najbardziej popularnym wskaźnikiem jest porównanie ceny do zysku. Iloraz kursu zamknięcia i

Akcje giełdowe

Akcje giełdowe

Przed rozpoczęciem inwestowania warto zapoznać się szerzej z najważniejszymi pojęciami giełdowymi. Akcja to papier wartościowy, którego właściciel jest akcjonariuszem w spółce akcyjnej. Ma on prawo do udziału w zysku firmy, który został wykazany w sprawozdaniu finansowym.

Podstawowymi cechami akcji giełdowych jest ich niepodzielności i zbywalność. Pierwsza właściwość oznacza, że nie można podzielić akcji a ich obrót musi dotyczyć całości. Cecha zbywalności oznacza, że można akcje odsprzedawać.