Przy podejmowaniu decyzji o zakupie akcji powinniśmy wziąć pod uwagę nasze własne cechy. Poziom akceptowalnego przez nas ryzyka, ilość wolnego czasu, wiedza o giełdzie czy temperament.

Przed każdą decyzją warto zadbać o odpowiednie informacje o danej spółce, zbadanie jej stanu pozwoli nam lepiej ocenić perspektywy inwestycji.

Przed podjęciem decyzji o zakupie danej akcji warto sprawdzić jej wskaźniki. Najbardziej popularnym wskaźnikiem jest porównanie ceny do zysku. Iloraz kursu zamknięcia i sumy zysków za cztery ostatnie kwartały na jedną akcję.

Określa on ile lat musi czekać inwestor na zwrot wydatków poniesionych na zakup papieru po danej wartości. Trzeba tu pamiętać o założeniu, że 100% dywidendy przekazywane by było na zyski.

Oceniając ten wskaźnik im niższy stosunek ceny do zysku tym lepiej. Warto śledzić notowania i informacje od spółek, gdyż dają one wgląd w perspektywy funkcjonowania firmy i mogą przekonać do inwestycji tu i teraz.

Kolejnym ważnym wskaźnikiem przy decyzjach inwestycyjnych jest iloraz ceny do wartości księgowej. Jest to stosunek kursu zamknięcia do wartości księgowej spółki przypadającej na jedną akcję.

Wskaźnik ten informuje nas dokładnie o jakości zarządzania posiadanym kapitałem przez spółkę. Im niższa wartość tego indeksu tym łatwiej nam określić, że spółka nie jest odpowiednio zarządzana.

Oferują oni wtedy kilkadziesiąt groszy za jedną złotówkę majątku firmy. W przypadku analizy tego wskaźnika można podjąć skrajne decyzje inwestycyjne. Inwestując w spółki z najniższą wartością indeksu licząc na ich wzrost bądź w te najlepsze licząc na dalsze wzrosty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *