Gra na giełdzie

Gra na giełdzie

Wielu początkujących graczy rozpoczyna inwestowanie bez posiadania podstawowej wiedzy na temat giełdy i akcji. A transakcji dokonuje licząc po prostu na swój instynkt. Spoglądając na wykresy wzrostowe liczy na dalsze wzrosty bo nie przewiduje dlaczego mogłoby to ulec zmianie. Taka gra bez elementarnej wiedzy jest po prostu hazardem a nie inwestowaniem. Bo tylko obstawia się wzrost, licząc na szczęście.

Przy podejmowaniu decyzji wyróżnia się dwa rodzaje wykonywanych analiz. Pierwszą jest analiza

Analiza

Analiza

Przy podejmowaniu decyzji o zakupie akcji powinniśmy wziąć pod uwagę nasze własne cechy. Poziom akceptowalnego przez nas ryzyka, ilość wolnego czasu, wiedza o giełdzie czy temperament.

Przed każdą decyzją warto zadbać o odpowiednie informacje o danej spółce, zbadanie jej stanu pozwoli nam lepiej ocenić perspektywy inwestycji.

www.obnie.com.pl

Przed podjęciem decyzji o zakupie danej akcji warto sprawdzić jej wskaźniki. Najbardziej popularnym wskaźnikiem jest porównanie ceny do zysku. Iloraz kursu zamknięcia i

Akcje giełdowe

Akcje giełdowe

Przed rozpoczęciem inwestowania warto zapoznać się szerzej z najważniejszymi pojęciami giełdowymi. Akcja to papier wartościowy, którego właściciel jest akcjonariuszem w spółce akcyjnej. Ma on prawo do udziału w zysku firmy, który został wykazany w sprawozdaniu finansowym.

Podstawowymi cechami akcji giełdowych jest ich niepodzielności i zbywalność. Pierwsza właściwość oznacza, że nie można podzielić akcji a ich obrót musi dotyczyć całości. Cecha zbywalności oznacza, że można akcje odsprzedawać.