Przed rozpoczęciem inwestowania warto zapoznać się szerzej z najważniejszymi pojęciami giełdowymi. Akcja to papier wartościowy, którego właściciel jest akcjonariuszem w spółce akcyjnej. Ma on prawo do udziału w zysku firmy, który został wykazany w sprawozdaniu finansowym.

Podstawowymi cechami akcji giełdowych jest ich niepodzielności i zbywalność. Pierwsza właściwość oznacza, że nie można podzielić akcji a ich obrót musi dotyczyć całości. Cecha zbywalności oznacza, że można akcje odsprzedawać. Rozwój rynku kapitałowego sprawił, że doszło do powstania różnego rodzaju akcji. Wyróżnia się je według danego kryterium.

W przypadku praw udziałowych są akcje zwykłe i uprzywilejowane. W tych drugich posiadacz akcji uzyskuje dodatkowe prawa. Może to być wyższa dywidenda na jedną akcję, większa liczba głosów i tym podobne. Natomiast przy akcjach zwykłych nie ma żadnych dodatkowych korzyści.

Kryterium sposobu wkładu kapitału do spółki wyróżnia się akcje pieniężne i niepieniężne. Jak łatwo się domyślić te pierwsze oznaczają pokrycie akcji przez środki pieniężne. Natomiast te drugie  nazywane również aportowymi muszą dokonać wkładu rzeczowego.

Trzeci podział dotyczy formy występowania akcji: papierowa i zdematerializowana. Ta pierwsza pozwala nam odczuć stan posiadania akcji, gdyż występuje ona w postaci fizycznej.

Odpowiednio sporządzona na piśmie ze wszystkim ważnymi informacjami. Natomiast zdematerializowana jest o wiele bardziej powszechnym rodzajem akcji. Przedstawia się ją jedynie w formie zapisu komputerowego bez  postaci fizycznej.

Ostatnim z najważniejszych kryteriów jest prawne określenie akcjonariusza. W tej kwestii wyróżniamy akcje na okaziciela oraz imienne. Różnica polega na tym, że w tym drugim przypadku posiadacz akcji ma większe uprawnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *