Akcje giełdowe

Akcje giełdowe

Przed rozpoczęciem inwestowania warto zapoznać się szerzej z najważniejszymi pojęciami giełdowymi. Akcja to papier wartościowy, którego właściciel jest akcjonariuszem w spółce akcyjnej. Ma on prawo do udziału w zysku firmy, który został wykazany w sprawozdaniu finansowym.

Podstawowymi cechami akcji giełdowych jest ich niepodzielności i zbywalność. Pierwsza właściwość oznacza, że nie można podzielić akcji a ich obrót musi dotyczyć całości. Cecha zbywalności oznacza, że można akcje odsprzedawać. Rozwój rynku kapitałowego sprawił, że doszło do powstania różnego rodzaju akcji. Wyróżnia się je według danego kryterium.

www.luksjamed.pl www.gregorinvestproject.pl

W przypadku praw udziałowych są akcje zwykłe i uprzywilejowane. W tych drugich posiadacz akcji uzyskuje dodatkowe prawa. Może to być wyższa dywidenda na jedną akcję, większa liczba głosów i tym podobne. Natomiast przy akcjach zwykłych nie ma żadnych dodatkowych korzyści.

Kryterium sposobu wkładu kapitału do spółki wyróżnia się akcje pieniężne i niepieniężne. Jak łatwo się domyślić te pierwsze oznaczają pokrycie akcji przez środki pieniężne. Natomiast te drugie  nazywane również aportowymi muszą dokonać wkładu rzeczowego.

Trzeci podział dotyczy formy występowania akcji: papierowa i zdematerializowana. Ta pierwsza pozwala nam odczuć stan posiadania akcji, gdyż występuje ona w postaci fizycznej.

Odpowiednio sporządzona na piśmie ze wszystkim ważnymi informacjami. Natomiast zdematerializowana jest o wiele bardziej powszechnym rodzajem akcji. Przedstawia się ją jedynie w formie zapisu komputerowego bez  postaci fizycznej.

Ostatnim z najważniejszych kryteriów jest prawne określenie akcjonariusza. W tej kwestii wyróżniamy akcje na okaziciela oraz imienne. Różnica polega na tym, że w tym drugim przypadku posiadacz akcji ma większe uprawnienia.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *